Studentbostäder

Under den tid av våra liv som många av oss är universitetsstudenter flyttar många också hemifrån för första gången. En del gör det för att de ska studera i en annan stad, andra för att få känna på friheten och självständigheten. Det första boendet är en viktig grund för att få en bra start i sitt vuxna liv, och en förutsättning för att känna trygghet medan man hanterar föreläsningar, tentor och allt annat som följer med livet som student.

För de som befinner sig i just detta skede i livet finns speciella studentbostäder. Det är bostäder som endast kan sökas av just studenter, eller mer specifikt ”person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning”. Studentboendena är i princip uteslutande hyresbostäder, och kan vara i form av en lägenhet med ett eller flera rum, eller ett rum i en studentkorridor. I en korridor delar de boende på vissa gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum, och i vissa fall även badrum. Studentkorridorer utsätts vanligen för mycket slitage på grund av den höga omsättningen av boende. Det kan då vara viktigt att ha tillgång till en fastighetsförvaltare som tar hand om lokalerna, och därmed ökar trivseln. Du hittar professionella lokalvårdare och fastighetsförvaltare på Rubin.nu.

Studentbostäder kan tillhandahållas av flera olika aktörer. Det kan handla om så kallade studentbostadsföretag, som bedriver sin verksamhet med vinstsyfte. I vissa städer finns också studentbostäder som ägs av olika studentföreningar eller -kårer, och som bara finns tillgängliga för medlemmar i föreningen eller kåren. Ett exempel på det sistnämnda är Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som grundades av Stockholms Studentkårers Centralorganisation 1958, vars bostäder bara är tillgängliga för studenter som är medlemmar i en kår som är ansluten till deras organisation.

Trots att det finns flera aktörer som tillhandahåller studentbostäder råder det dock stor brist på boenden i alla större studentstäder. Kanske värst drabbade är studenterna i Stockholm, där nybyggnationen av studentbostäder helt avstannade 2010, trots att det skulle behöva byggas mellan 7000 och 8000 nya bostäder för att täcka behovet. Många studenter tvingas därför  att tacka nej till utbildningar de kommit in på för att de inte hittar boende. Andra lever från dag till dag och hyser in sig tillfälligt hos vänner i hopp om att hitta något mer permanent. Bristen på studentbostäder är en ständigt aktuell fråga, och ett av de senaste förslagen på en lösning kom från Boverket i februari 2014, då man föreslog att studentbostäder ska kunna vara så små som 17 kvadratmeter. Framtiden får utvisa om det hjälpte eller inte.

Teenage girl studying on the bed