Fastighetsmäklare

När man ska köpa eller sälja en bostad eller en fastighet är det mycket man måste tänka på. För att försäkra sig om att allt går rätt till vänder sig många till en fastighetsmäklare, som fungerar som en slags medlare mellan säljaren och köparen, och är expert inom sitt område.

En mäklare förmedlar inte bara hus, utan också till exempel tomträtter, bostadsrätter, arrenderätter och hyresrätter. Att mäklaren är en medlare innebär att mäklarnas yrkesetik påbjuder att alla mäklare ska ta hänsyn till köparens och säljarens intressen i lika stor utsträckning. Det är dock i de allra flesta fall säljaren som har anlitat mäklaren, och som således är mäklarens kund. Det är därför tillåtet för mäklaren att särskilt beakta kundens ekonomiska intressen. Det ligger ju dessutom även i mäklarens intresse att fastigheten säljs för ett så högt pris som möjligt, eftersom mäklarens arvode ofta beräknas som en procentandel av försäljningspriset. Mäklaren får dock aldrig gå utanför lagens gränser genom att till exempel tiga om kända fel i fastigheten för att få upp priset.

I mäklarens skyldigheter ingår också en så kallad rådgivningsplikt och att upprätta de olika juridiska dokument som krävs för att köpet ska vara giltigt, till exempel köpehandlingarna. Många mäklare erbjuder också andra tjänster, som dock inte ingår i deras skyldigheter. Exempel på detta kan vara fotografering av bostaden för annonser och förberedande ”homestyling” inför fotograferingen för att göra bostaden mer attraktiv för spekulanter.

Att förmedla fastigheter professionellt är sedan 1984, då fastighetsmäklare blev ett yrke som regleras av staten, förbehållet endast jurister och fastighetsmäklare som är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen, FMI. FMI är den statliga myndighet som ansvarar för att överse fastighetsmäklare i Sverige. För att bli en registrerad fastighetsmäklare ställs vissa krav på utbildning och erfarenhet. Du måste ha läst minst 120 högskolepoäng, motsvarande två års heltidsstudier, vid en högskola eller ett universitet. Dessa poäng ska fördelas på kurser som behandlar ämnena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Förutom detta måste du genomföra en tio veckor lång praktik hos en fastighetsmäklare som redan är registrerad hos FMI. Registreringen fungerar som en kvalitetsgaranti för potentiella fastighetssäljare eller -köpare, som vet att det är säkert att anlita en registrerad mäklare.

Om du är intresserad av att bli mäklare erbjuder flera universitet i Sverige de kurser som krävs.

Fastighetsmäklare 2