Okategoriserade

Kända fastigheter och byggnader

Kända fastigheter och byggnader

Empire State Building Empire State Building är ett av världens absolut kändaste byggnader, det beror till stor del på att när byggnaden byggdes så var den världens allra högsta byggnad och förblev det till 1970. […]

Fastigheter

Fastigheter

Det finns väldigt många fastigheter runt omkring i Sverige. All mark i Sverige ägs av någon eller något, även sådan mark som går under allemansrätten eller som är nationalpark eller naturreservat. All mark i Sverige […]

prologue